Zorg Thuis


Wijkverpleging en/of ondersteuning bij u aan huis.

De Thuiszorg van Friso biedt een helpende hand als uw gezondheid dat (even) niet meer toelaat.

Wij leveren zorg aan huis vanuit de Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Ziektekostenverzekering (ZVW) en particulier in Almelo.

Naar uw wensen helpen wij u als een passend verlengstuk binnen uw eigen woon- en leefomgeving voor zolang u dat nodig vindt en werken we met u toe naar een weer volledige zelfredzaamheid. Onder aan deze pagina vindt u informatie over de financiering.

Bij de zorgverlening streeft Friso naar het hoogste kwaliteitsniveau. In de landelijke vergelijkingsonderzoeken wordt onze zorg aan huis gewaardeerd met prima gemiddelde score. Op de vergelijkingssite  Zorgkaart Nederland (beheert door PatiĆ«ntenfederatie NPCF) kunt u waarderingen vinden van gebruikers van onze zorgverlening.


Geplande hulpverlening, zorg- en wijkverpleging
Een klein wijkgericht team van verzorgenden en verpleegkundigen komen bij u aan huis op de momenten dat u het uitkomt voor de gewenste hulp en zorgverlening.


Zorgalarmering en ongeplande zorg en verpleging:
Professionele zorg en verpleging is altijd achter de hand met een aansluiting op de zorgalarmering van de thuiszorg van Friso (mogelijk in de aanleunwoningen).

Bij een alarmering krijgt u snel contact met de zorgmedewerker van de thuiszorg van Friso en wordt u voorzien van deskundige hulp.


Huishoudelijke hulp en ondersteuning:
Of het nu gaat om wekelijkse huishoudelijke hulp of af en toe hulp en ondersteuning bij zware huishoudelijke taken, u kunt een beroep doen op een vaste huishoudelijk medewerker voor een kraak heldere oplossing.

Voor meer informatie neemt u contact op met onze zorgbemiddelaar:


Toegang tot gefinancierde thuiszorg:

Er zijn 3 wetten die toegang regelen naar gefinancierde thuiszorg. Woon- en zorgcentrum Friso kan u van dienst zijn om de thuiszorg met een financiering uit te voeren.

  • U heeft nog niets (kunnen) aanvragen voor financiering van thuiszorg. Woon- en Zorgcentrum Friso kan bij u een onderzoek uitvoeren of u in aanmerking komt voor wijkverpleging gefinancierd uit uw ziektekostenverzekering (ZVW) of u doorverwijzen naar de gemeente om financiering uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)aan te vragen.
  • Heeft u een toewijzing voor wijkverpleging die gefinancierd wordt uit uw ziektekostenverzekering, dan kijken wij graag met u mee of uw verzekeraar ons gecontracteerd heeft.
  • U heeft een indicatie voor verblijf in een instelling uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en u wilt ter overbrugging van de verhuizing naar de door u gekozen instelling zorg ontvangen op uw huidig adres. Woon- en Zorgcentrum Friso kan u voorzien van thuiszorg ter overbrugging.
  • De kosten die voor u overblijven zijn voor de WLZ en de WMO beschermd wonen een eigen bijdrage dat afhankelijk is van uw inkomen en vermogen.
  • De kosten die voor u overblijven bij zorg uit WMO maatwerk zijn met ingang van het jaar 2019 gemaximeerd per dag. Uw gemeente geeft u daarin inzicht.
  • De wijkverpleging uit uw ziektekostenverzekering kent geen eigen bijdrage en geen betaling uit uw eigen risico.
  • Wij helpen u graag op weg om de juiste aanvragen in te dienen.

Neem contact op met onze Zorgbemiddelaar:


Voor de waarderingen van Friso


Voor de eigen bijdragen regelingen