Contact

Post en boekadres

Stichting Woon- & Zorgcentrum Friso

Rustweg 17608 RM  Almelo

Telefoon algemeen 0546 – 482000

Faxnummer 0546 – 869100

Facebook https://www.facebook.com/wzcfriso

Kamer van Koophandel: 41027861


 Uw Zorgbemiddelaar:

Ria Letteboer 0546 – 482178, bgg 0546 - 482 000

Telefonische bereikbaarheid:

maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 9:00 uur en van 13:00 uur tot 14:00 uur.

Inloop spreekuur: 

woensdag van 10:30 uur tot 12:00 uur.


Klik hier voor het contactformulier.


Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en Dwang:

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid  en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

Jody Kurvink is uw cliëntenvertrouwenspersoon die aan Friso is gekoppeld. Jody is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Friso.

Jody Kurvink is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag via telefoonnummer  06 – 11506148 en via emailadres j.kurvink@hetlsr.nl. Mocht u Jody niet kunnen bereiken dan kunt u bellen met het bereikbaarheidsnummer  088-201 59 00

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.