Welkom

Hartelijk welkom op de website van Woon- & Zorgcentrum Friso.

Op deze site geven wij u een korte indruk van onze woningen, zorgdiensten en faciliteiten. Woon- & Zorgcentrum Friso is u naar wens en behoefte van dienst. 

Voor nadere informatie en kennismaking raadpleegt u de webpagina Contact.


Covid beperkingen en mogelijkheden:

Zodra er een verdenking op besmetting of werkelijke besmetting gesignaleerd wordt, zullen maatregelen genomen worden op afdelingen. U vindt hier de status:

Afdeling Bannier (eerste verdieping): OPEN

Afdeling De Brink (eerste verdieping): OPEN

Afdeling Biesterij (tweede verdieping): OPEN

Afdeling Boshoeve (derde verdieping): OPEN


Betreden van Friso:

U dient een mondkapje te dragen bij het betreden van onze zorginstelling zolang u zich verplaatst.

U dient 1,5 meter te bewaren ten opzichte van anderen. Passeer elkaar niet in het trappenhuis. Maximaal 3 personen in de liften. Geef elkaar ruimte!

Bezoek aan bewoners:

Er kunnen maximaal 2 bezoekers per dag per bewoner op bezoek komen.

Ook hanteren we maximaal 2 bezoekmoment per dag. Graag met uw familie afspreken wie wanneer op bezoek komt.

Komt u met 2 bezoekers tegelijk, dan is er dus 1 bezoekmoment mogelijk op die dag.

Restaurant maatregelen:

De restauratieve voorzieningen volgen de maatregelen die in de Horeca van kracht zijn:

U dient een QR-code te tonen inclusief uw ID-bewijs dat aangeeft dat u conform de horeca regeling toegang mag krijgen tot de zalen.

Het aantal beschikbare stoelen in een zaal geeft aan of er nog ruimte is om u te ontvangen. Er zijn geen staplaatsen.

Uitzonderingen voor toegang tot zalen:

  • Bewoners van Friso zijn uitgezonderd, het is immers hun woonadres, zij hoeven geen bewijs te tonen.
  • Reguliere bezoekers die wonen in de aanleunwoningen dienen eenmalig een geldige QR-code te tonen.
  • Andere bezoekers dienen bij elk bezoek een QR-code te tonen als ook een ID bewijs.