Welkom

Hartelijk welkom op de website van Woon- & Zorgcentrum Friso.

Op deze site geven wij u een korte indruk van onze woningen, zorgdiensten en faciliteiten. Woon- & Zorgcentrum Friso is u naar wens en behoefte van dienst. 

Voor nadere informatie en kennismaking raadpleegt u de webpagina Contact.


Covid beperkingen en mogelijkheden:

Zodra er een verdenking op besmetting of werkelijke besmetting gesignaleerd wordt, zullen maatregelen genomen worden op afdelingen. U vindt hier de status:

Afdeling Bannier (eerste verdieping): OPEN, mondkapje advies

Afdeling De Brink (eerste verdieping): OPEN, mondkapje advies

Afdeling Biesterij (tweede verdieping): OPEN, mondkapje advies

Afdeling Boshoeve (derde verdieping): OPEN, mondkapje advies


BEZOEKEN BEWONERS, Vanaf 26 juni 2021: 

In navolging van de afnemende overheidsmaatregelen zijn er ook in Friso minder maatregelen van kracht om besmettingen met het Coronavirus te beperken. Wel hanteren we de basismaatregelen:

  • desinfecteer uw handen bij het betreden van Friso.
  • afstand houden, 1,5 meter norm
  • blijf thuis als u klachten hebt en laat u testen.
  • kom niet als u in contact bent geweest met iemand die verdacht is op corona.
Let u ook op de veiligheid indien u bewoners mee neemt voor bezoek buiten Friso.

Indien u minder afstand dan 1,5 meter van iemand anders kunt nemen blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Zorg dat u er voor de zekerheid één bij u hebt.

Ook de zorgverleners en dienstverleners die minder dan 1,5 meter afstand kunnen houden blijven op die momenten verplicht een mondkapje te dragen.

De restauratieve ruimten blijven beperkt toegankelijk tot het aantal beschikbaar gemaakte zitplaatsen.