Welkom

Hartelijk welkom op de website van Woon- & Zorgcentrum Friso.

Op deze site geven wij u een korte indruk van onze woningen, zorgdiensten en faciliteiten. Woon- & Zorgcentrum Friso is u naar wens en behoefte van dienst. Deze website gebruikt geen cookies en volgt u daarmee niet.

Voor nadere informatie en kennismaking raadpleegt u de webpagina Contact.

Betreden van Friso:

Friso hanteert een gedragscode voor iedereen die de instelling betreedt. Klik hier op deze in te zien.

Bezoek aan bewoners:

Wij vragen u de handen te reinigen bij binnenkomst.
Blijf thuis als u symptomen hebt die kunnen duiden op besmetting met een virus.
Het elkaar aansteken met virus gerelateerde klachten kan onnodig risico's geven voor onze kwetsbare bewoners.

Er kunnen groepsbesmettingen door een virus aan de orde zijn. Waar nodig worden dan isolatiemaatregelen toegepast die het bezoek aan de afdeling enigszins beperken. U vindt hier de huidige status:

Afdeling Bannier (eerste verdieping): OPEN

Afdeling De Brink (eerste verdieping): OPEN

Afdeling Biesterij (tweede verdieping): OPEN

Afdeling Boshoeve (derde verdieping): OPEN

Op de betreffende afdeling wordt aangegeven of een het dragen van een mondkapje of andere beschermingsmiddelen verplicht zijn.