Onmisbare Vrijwilligers en Mantelzorgers

Als zorgorganisatie ben je afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers om het welzijn van onze cliënten op een hoog niveau te verkrijgen.

We zijn dan ook met regelmaat op zoek naar mensen die het leuk en zinvol vinden om als vrijwilliger bij te willen dragen.

De afhankelijkheid van vrijwilligers brengt met zich mee dat je vrijwillig activiteiten kunt doen maar dat je aanwezigheid niet vrijblijvend is, er wordt volgens planning op je gerekend, je bent onmisbaar.

Binnen Woon- en Zorgcentrum Friso zijn al zo'n 80 vrijwilligers actief waar we erg blij mee zijn. De werkzaamheden zijn divers, van ondersteuning bij activiteiten, restauratieve hulp tot aan chauffeursdiensten op ons wagenpark.

Mantelzorgers zijn mensen die veelal familie of kennissen zijn van één van onze cliënten. Ook daar bestaat veel behoefte aan om het dagelijks leven zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als mantelzorger gaat u deel uit maken van de activiteiten in het zorgplan van de cliënt. U bent de persoon die de cliënt het beste kent, wat de levensloop is geweest en waar hij/zij van houdt.


Indien u belangstelling hebt om bij ons aan de slag te gaan dan kunt u dat kenbaar maken middels het contactformulier op deze website.