Stichting vrienden van Friso

De Stichting Vrienden van Friso ontvangt, beheert en besteed legaten en donaties die gegeven worden ten behoeve van bewoners van Friso, medewerkers van Friso of voor een specifiek doel gerelateerd aan de werken van de Stichting Woon- en Zorgcentrum Friso.

De gelden worden besteed aan activiteiten of materialen waarvoor de reguliere zorggelden geen ruimte bieden. Zoals:

Rolstoelbus: Er is een rolstoelbus aangeschaft medegefinancierd door de Stichting vrienden van Friso. Bewoners van Friso en mensen uit de wijk worden hiermee ondersteund in hun mobiliteit.

Speciale Activiteiten: De stichting Vrienden van Friso ondersteund de organisatie van dag activiteiten ten behoeve van de doelgroepen. 

Algemeen:

Stichting Vrienden van Woon- & Zorgcentrum Friso, Rustweg 1, 7608 RM  Almelo

RSIN in het ANBI register: 8157 12 194

Bankrelatie: NL77 RABO 0381 3723 08

 Beleidsplan:

Functies van de stichting:

   I.    het passief ontvangen van opbrengsten uit vrijgevigheid:

  II.    het actief genereren van opbrengsten uit vrijgevigheid:

 III.    het actief verzamelen, overleggen en beheren van bestemmingswensen.

  IV.    de uitvoering van bestemmingswensen.

   V.    het beheren en onderhouden van de gebruiksgoederen die in naam van de

stichting ter beschikking zijn gesteld.

Bestuursleden:

Voorzitter

W. Slot

Penningmeester

B. Kraaiveld

Secretaris

D. Ent

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de stichting vrienden van Friso worden niet beloond voor de werkzaamheden voor de stichting.  Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting.