Organisatie

Stichting Woon- en Zorgcentrum Friso is een zelfstandige zorgorganisatie met een breed palet aan zorgdiensten.

Binnen Woon- en Zorgcentrum Friso streven zo'n 140 medewerkers en 80 vrijwilligers naar perfectie van een breed palet aan zorgdiensten, woonvoorzieningen en gemakdiensten.

Friso richt zich met name op de inwoners van de gemeente Almelo met een woonzorgcomplex in de wijk De Schelfhorst en met zorg aan huis verspreid door de stad.

Friso is een toegelaten instelling voor de Wtza en verleent subsidiabele zorg uit de wetten

WLZ - Voor verzorginshuiszorg en verpleeghuiszorg.

ZVW - Voor Wijkverpleging en Eerste Lijnsverblijf.

WMO - Voor ondersteuning en voor huishoudelijke hulp thuis.


Friso voldoet aan de wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen (Wmcz) en heeft daarvoor in samenspraak met de cliƫntenraad een medezeggenschapsregeling vastgesteld.

Deze regeling kunt u hier inzien.