Organisatie

Binnen Woon- en Zorgcentrum Friso streven zo'n 90 medewerkers en 80 vrijwilligers naar perfectie van een breed palet aan zorgdiensten, woonvoorzieningen en gemakdiensten.

Friso richt zich met name op de inwoners van de gemeente Almelo met een woonzorgcomplex in de wijk De Schelfhorst en met zorg aan huis verspreid door de stad.

Friso is een toegelaten instelling voor de WTZi en verleent subsidiabele zorg uit de wetten

WLZ - Voor verzorginshuiszorg en verpleeghuiszorg.

ZVW - Voor Wijkverpleging en Eerste Lijnsverblijf.

WMO - Voor ondersteuning en huishoudelijke hulp thuis en voor Beschermd Wonen.


Friso voldoet aan de wet medezeggenschap cliƫnten zorginstellingen (Wmcz) en heeft daarvoor in samen-

spraak met de cliƫntenraad een medezeggenschapsregeling vastgesteld.

Deze regeling kunt u hier inzien.