Duurzaamheid en Milieu

Woon- & Zorgcentrum Friso volgt voortdurende de ontwikkelingen voor een duurzame bedrijfsvoering.

Omdat we voornamelijk werken met maatschappelijke geldmiddelen worden wel investeringsrisico's beperkt.

De return on investment voor meer duurzaam en minder milieubelastend dient in principe budgetneutraal te zijn.


Gebouw:

Het meer jaren onderhoudsplan wordt gewijzigd in een meer jaren duurzaam onderhoudsplan.

Duurzaamheid en energieverbruik krijgt daarmee een grote rol bij groot onderhoud, verbouwingen en vervanging van installaties.

Het door het pand opgevangen hemelwater wordt niet geloosd op het riool maar afgevoerd naar de parkvijver.


Terrein:

Friso is gelegen in een stedelijk gebied. Gemeente Almelo heeft veel aandacht voor een groene leefomgeving.

Het terrein van Friso sluit daar zo goed mogelijk bij aan door gevarieerde beplanting en gebruik van zo veel mogelijk groen.

Klimaatveranderingen kennen extremere weersomstandigheden. Afvoer en bezinking van hemelwater op het terrein krijgt de aandacht.


Energie:

Friso is afhankelijk van de toelevering van gas en elektra. Elektra wordt groen ingekocht.

We onderzoeken de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en minder afhankelijk te zijn van het gas.


Inkoop:
Duurzaam inkopen is een breed begrip door de verscheidenheid van materialen dat ingekocht wordt.
Zo mogelijk doen we zaken met regionale aanbieders. Hiermee beogen we de belasting van transport op het milieu te beperken.
Voedingsmiddelen krijgen de aandacht op verpakking en erkende keurmerken.
Disposables worden beperkt en, indien beschikbaar, van duurzaam materiaal ingekocht.


Afval:
Intern wordt gescheiden in papierafval en restafval.
De verdere scheiding van het restafval wordt verzorgd door de gecontracteerde afvalverwerker.
De rioollozing is van huishoudelijke aard.
Chemische middelen worden zeer beperkt gebruikt waardoor er vrijwel geen afvalstroom en rioollozing van deze middelen plaats vindt.